follow us on google news

9+1 απαντήσεις σε απορίες για την ασφάλιση υγείας

«Ο πλανήτης μας, η υγεία μας». Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας και δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο από αυτή την εποχή, την εποχή της πανδημίας και της κλιματικής αλλαγής.

Σε μία περίοδο που άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βιώνουν τις επιπτώσεις ακραίων φυσικών φαινομένων στην υγεία τους και συνεχίζουν να ζουν στη νέα κανονικότητα που έφερε η COVID-19, η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας περνά το μήνυμα της πρόληψης και της διασύνδεσης του περιβάλλοντος με την υγεία μας, με την ελπίδα να υπάρξουν σε ατομικό αλλά και συλλογικό-κρατικό επίπεδο κατευθύνσεις που θα βελτιστοποιήσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Ποιες όμως είναι οι σημαντικοί παράμετροι που πρέπει να γνωρίζουμε όσον αφορά τη δημόσια και ιδιωτική υγεία; Σε τι διαφέρει η πρωτοβάθμια από τη δευτεροβάθμια υγεία; Τι παρέχει ένα ασφαλιστήριο; Ποια είναι η σημασία της τεχνολογίας και του εκσυγχρονισμού του ιατρικού/διαγνωστικού εξοπλισμού; Μπορούμε να συνδυάσουμε ιδιωτική και δημόσια φροντίδα; Σε αυτά και άλλα καίρια ερωτήματα απαντά στο Ασφαλιστικό Marketing η κα Μαρουσώ Τρέσσου, Εμπορική Διευθύντρια Ομίλου Affidea με αφορμή τη σημερινή ημέρα.

  1. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας φροντίδας;

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αφορά κυρίως την πρόληψη, τη διάγνωση, την παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου. Σε αυτήν περιλαμβάνονται τα διαγνωστικά κέντρα και οι ιατρικές επισκέψεις. Είναι στην ουσία η πρώτη βαθμίδα από την οποία διέρχεται ο πολίτης προκειμένου να διαγνώσει ή να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα υγείας. Η πρόσβαση των πολιτών στην πρωτοβάθμια φροντίδα εξασφαλίζει τη σωστή πρόληψη και σε πολλές περιπτώσεις σώζει ζωές ή διασφαλίζει την βέλτιστη εξέλιξη για τον ασθενή. Η δευτεροβάθμια υγεία είναι το ακριβώς επόμενο βήμα, δηλαδή η νοσηλεία και περιλαμβάνει όλα τα ιδιωτικά και δημόσια θεραπευτικά ιδρύματα τα οποία μπορεί να χρειαστεί να επισκεφθούμε για ιατρικές επεμβάσεις, θεραπευτικές αγωγές κ.α.

  1. Τι είναι η Ασφάλεια Υγείας;

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι ένα δίχτυ ασφαλείας για τον σύγχρονο πολίτη, που θέλει συμπληρωματικά με το δημόσιο σύστημα υγείας να μπορεί να έχει πρόσβαση όταν χρειαστεί και σε ιδιωτικές δομές και υπηρεσίες υγείας σε ελεγχόμενο και χαμηλό κόστος. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας είναι εξατομικευμένα, έρχονται να «κουμπώσουν» στις ανάγκες του εκάστοτε καταναλωτή παρέχοντας καλύψεις για δαπάνες νοσηλείας από 40.000 έως και 1 εκατ. ευρώ σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού αλλά και μεγάλα ποσά δαπανών σε διαγνωστικές εξετάσεις, επισκέψεις σε ιατρούς και φάρμακα. Τα ατομικά και ομαδικά συμβόλαια υγείας περιλαμβάνουν και επιδόματα όπως λόγου χάρη τοκετού, μη χρήσης του συμβολαίου σε περίπτωση ασθένειας κ.λπ.

  1. Συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα & δίκτυο συνεργατών. Γιατί παίζουν ρόλο στο συμβόλαιο υγείας μας;

Τα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα και το δίκτυο συνεργατών της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας παρέχουν στον ασφαλισμένο την καλύτερη σχέση κόστους οφέλους. Χρησιμοποιώντας το ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους, οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν τις εξετάσεις τους με την ασφαλιστική να καλύπτει απευθείας το κόστος που προβλέπεται βάσει συμβολαίου. Οι περισσότερες ασφαλιστικές έχουν επίσης δίκτυο συμβεβλημένων γιατρών στο οποίο προβλέπεται, βάσει συμβολαίου, αριθμός δωρεάν επισκέψεων ή κάλυψη μέρους της επίσκεψης. Καλό είναι να γνωρίζουμε πριν αρρωστήσουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο που έχουμε συνάψει.

  1. Μπορώ να συνδυάσω δημόσια & ιδιωτική ασφάλιση στην περίθαλψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας μου;

Ο συνδυασμός της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας είναι εφικτός στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής μπορεί να επισκεφθεί έναν γιατρό του δημοσίου ο οποίος θα τον παραπέμψει σε διαγνωστικές εξετάσεις και εν συνεχεία σε ένα διαγνωστικό κέντρο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο να κάνει χρήση και τους ασφαλιστηρίου συμβολαίου του προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες υγείας που έχουν προκύψει.

  1. Όριο διαγνωστικών εξετάσεων κατά περίπτωση & κατά έτος. Ποιες είναι οι διαφορές τους;

Ένα ομαδικό ή ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας μπορεί να θέτει όριο στο κόστος που καταβάλλει η ασφαλιστική στις διαγνωστικές εξετάσεις κατά περίπτωση ή κατά έτος. Συνήθως το όριο αυτό είναι υψηλό, όπως λόγου χάρη 2.000 ευρώ. Στα συμβόλαια το όριο τίθεται ή «κατά περίπτωση» που σημαίνει ότι ισχύει για το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας ή «κατά έτος» που σημαίνει ότι αφορά στο συνολικό κόστος των εξετάσεων στην περίοδο 1 χρόνου.

  1. Ποια η σημασία της τεχνολογίας και ηλικίας του εξοπλισμού ενός διαγνωστικού κέντρου για τον ασθενή;

Η βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας παίζει καθοριστικό ρόλο για την ιατρική διάγνωση και την πορεία ζωής των ασθενών. Οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας οφείλουν να επενδύουν στον τομέα του εξοπλισμού, να ανανεώνουν τον «στόλο» τους, να εκσυγχρονίζουν τα εργαλεία τα οποία έχουν στη διάθεσή τους για να προστατεύσουν την υγεία των πολιτών. Η Affidea χρησιμοποιεί σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, ο οποίος συντηρείται, αντικαθίσταται και αναβαθμίζεται τακτικά σύμφωνα με αυστηρά εταιρικά πρότυπα. Ο εξοπλισμός υποβάλλεται σε ενδελεχείς ελέγχους ποιότητας από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ώστε να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την πολιτική του Ομίλου Affidea για τη διαχείριση της δόσης ακτινοβολίας.

  1. Βελτιστοποίηση δόσης ακτινοβολίας: Τι είναι και ποια η αξία της;

Tα επίπεδα της ακτινοβολίας που απαιτούνται για την παραγωγή διαγνωστικών εικόνων εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία, ο Δείκτης Μάζας Σώματος του ασθενούς, καθώς και το υπό εξέταση μέρος του σώματος. Ο Όμιλος Affidea, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει, έχει ξεκινήσει πανευρωπαϊκά την καμπάνια Βελτιστοποίησης της Δόσης “Dose Excellence”, αποσκοπώντας στην ασφαλέστερη διεξαγωγή των αξονικών τομογραφιών. Αυτό επιτυγχάνεται με τον συνεχή έλεγχο της δόσης ακτινοβολίας σε κάθε εξέταση αξονικής τομογραφίας με στόχο αυτή να είναι η χαμηλότερη δυνατή, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη ποιότητα εικόνας με υψηλή διαγνωστική αξία.

Κατά συνέπεια σε ό,τι αφορά στη δόση ακτινοβολίας ακολουθείται η Αρχή ALARA (As Low As Reasonably Achievable), δηλαδή η χαμηλότερη δυνατή ακτινοβολία για την παραγωγή άρτιων διαγνωστικά εικόνων. Η δόση ακτινοβολίας εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του και το είδος της εξέτασης.

  1. Κατ’ Οίκον Υπηρεσίες Υγείας: Πώς λειτουργούν και σε ποιους απευθύνονται;

H νοσηλεία κατ’ οίκον είναι φροντίδα στο σπίτι και αφορά ευαίσθητες ομάδες που χρειάζονται ιατρική φροντίδα. Άνθρωποι που νοσούν από καρκίνο, ασθενείς με κινητικά προβλήματα, έγκυες, παιδιά με προβλήματα υγείας, μπορούν να έχουν εξειδικευμένη φροντίδα που θα βασίζεται στις οδηγίες του θεράποντος ιατρού από ειδικά εκπαιδευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Με την νοσηλεία κατ’ οίκον μπορεί ο ασθενής να έχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα στο οικείο του περιβάλλον και να αποφύγει ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Η νοσηλεία κατ’ οίκον περιλαμβάνει σειρά υπηρεσιών όπως αιμοληψία, μετρήσεις πίεσης & σακχάρου, φυσιοθεραπείες, καρδιογράφημα, holter ρυθμού & πίεσης, triplex, υπερηχογράφημα, παρακολούθηση λήψης φαρμάκων κ.ο.κ. ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση ασθενούς και τις ανάγκες που έχει.

Τέλος, είναι αξιοσημείωτο και το ποσοστό των ατόμων που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, επαγγελματικούstatusκαι περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου χρησιμοποιούν τις Κατ’οίκον υπηρεσίες, καθώς τους δίνουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν τις εξετάσεις τους σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν.

  1. Ποια η σημασία της πρόληψης για την διατήρηση της Υγείας;

Ο θεμελιωτής της Iατρικής, Ιπποκράτης, έθεσε την έννοια της πρόληψης στην υγεία: «Κάλλιον του θεραπεύειν, το προλαμβάνειν». Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Γιατί, αν καλλιεργήσουμε την κουλτούρα της πρόληψης, θα υπάρξει μείωση σε χρόνια πάσχοντες ασθενείς και οι άνθρωποι με μακροχρόνια νοσήματα θα έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής αναζητώντας σε πρώιμο στάδιο ιατρική βοήθεια. Στην πράξη, η πρόληψη περνάει μέσα από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή τα διαγνωστικά κέντρα και τις ιατρικές επισκέψεις.Όσο πιο ανεπτυγμένο είναι το σύστημα της πρόληψης μίας χώρας, μεγαλύτερο μέρος των ασθενών αντιμετωπίζονται έγκαιρα και περιορίζεται το βάρος που δέχεται η δευτεροβάθμια περίθαλψη.

  1. Πώς συνδράμει η Affidea με τις υπηρεσίες της στην επόμενη μέρα μετά την πανδημία;

Ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι επιπτώσεις του ιού στην υγεία μας. Η ιατρική επιστήμη έχει καταγράψει παγκοσμίως μακροχρόνιους ασθενείς με COVID-19, ασθενείς με μακροχρόνια καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα που εμφανίστηκαν μετά από τη νόσησή τους. Η Affidea συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει καθοριστικά τόσο στον περιορισμό του ιού μέσα από τη διάγνωση των πασχόντων όσο και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που εντοπίζονται στους long-COVID ασθενείς μέσα από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας που παρέχει.

follow us on google news

Διαβάστε Επίσης

Top Stories
Άποψη
Αλεξία Σβώλου

Η ελληνική dream team για τον καρκίνο του παγκρέατος

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι σχετικά σπάνιος, καθώς καταγράφονται περίπου 7 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού, άρα στην Ελλάδα έχουμε περίπου 770 νέα περιστατικά τον χρόνο. Η χειρουργική τους αντιμετώπιση είναι δύσκολη λόγω των ιδιομορφιών του παγκρέατος που βρίσκεται πολύ κοντά σε ζωτικά αγγεία του οργανισμού. Ωστόσο ακόμα και περιστατικά που βαφτίζονται «ανεγχείρητα», μπορούν να αντιμετωπιστούν από την κορυφαία εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, που βρίσκεται στο νοσοκομείο «Μητέρα» και της οποίας ηγείται ο Χειρουργός Γρηγόρης Τσιώτος.

Σχετικά Άρθρα

Άποψη
Αλεξία Σβώλου

Για να σηκώσεις την Ελλάδα ψηλά, αρκεί να έχεις ψυχή!

Συνέντευξη, Στέλιος Μαλακόπουλος,
Παγκόσμιος πρωταθλητής στίβου, κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο άλμα εις μήκος κατηγορίας Τ62, η οποία αφορά αθλητές που έχουν υποστεί διπλό ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο.
*Η Αffidea είναι υπερήφανος υποστηρικτής του παγκόσμιου πρωταθλητή Στέλιου Μαλακόπουλου

Skip to content