follow us on google news

Αλήθειες και μύθοι για τα παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, περιγράφεται σύμφωνα με τα παγκόσμια διαγνωστικά κριτήρια (DSM-5 – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders & ICD), ως ένα ευρύ φάσμα νεύρο – Αναπτυξιακών Διαταραχών με κύρια και κοινά χαρακτηριστικά τα ελλείματα στη επικοινωνία και τις επικοινωνιακές δεξιότητες, τα μειωμένα ενδιαφέροντα καθώς και τις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές.

Σύμφωνα με τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα τα τελευταία 30 χρόνια παρατηρείται παγκοσμίως, ραγδαία αύξηση του ποσοστού των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές και ειδικότερα με διάγνωση Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν αύξηση του ποσοστού από 62 στα 10.000 παιδιά (1 στα 162) το 2012, σε 65 στα 10.000 παιδιά (1 στα 154) το 2021 (Zeidan et al., 2022).

Παρόλα αυτά, όπως περιγράφεται και στον ορισμό, μιλάμε για ένα ευρύ φάσμα νεύρο – Αναπτυξιακών Διαταραχών και ως εκ τούτου, τα παιδιά και τα άτομα με Δ.Α.Φ. παρουσιάζουν διαφορετικά κλινικά προφίλ καθώς και ένα ευρύ φάσμα ποικίλων και διαφορετικών δυσκολιών, με διαφορετική ένταση και βαρύτητα.

«Τα ερωτηματικά που προκύπτουν στους γονείς στην αρχική διάγνωση είναι πολλά και το άγχος τεράστιο. Επιπλέον, ένα συντριπτικό ποσοστό του πληθυσμού και της κοινωνίας έχει εσφαλμένη εικόνα τόσο για τις δυνατότητες όσο και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με Δ.Α.Φ. καθώς και της προοπτικής εξέλιξης τους» επισημαίνει ο κ. Σταμάτης Σουρβίνος, Αντιπρόεδρος του Σωματείου Λογοθεραπευτών – Λογοπεδικών Ελλάδος, εμπνευστής και ιδρυτής του A.S.L.T. program και προσθέτει:

«Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε πως το γεγονός ότι ένα παιδί διαγιγνώσκεται με Δ.Α.Φ δεν συνεπάγεται απαραίτητα ούτε νοητική υστέρηση αλλά ούτε και εξαιρετικά υψηλό δείκτη ευφυΐας, παρότι κατά περίπτωση δύναται υφίστανται ένα από τα παραπάνω. Επιπλέον, τα παιδιά με Δ.Α.Φ δεν έχουν προκαθορισμένη πρόγνωση αναφορικά με την κατάκτηση δεξιοτήτων και την ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο, εν αντιθέσει ένας από τους καθοριστικότερους παράγοντες είναι η μικρή ηλικία διάγνωσης και έναρξης εξιδεικευμένης Πρώιμης Παρέμβασης.

Το A.S.L.T program αποτελεί το 1ο πρόγραμμα λογοθεραπευτικής παρέμβασης στο νερό, με ερευνητικά δεδομένα παγκοσμίως, το οποίο έχει αποδεδειγμένα ταχύτερα και μεγαλύτερα αποτελέσματα στην κατάκτηση του λόγου και της ομιλίας αναφέρεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών, προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και κατ’ επέκταση με αναπτυξιακές διαταραχές, αλλά και γενικότερα δυσκολίων κατανόησης, έκφρασης και επικοινωνίας.

Η εκμετάλλευση του υγρού στοιχείου και των ιδιοτήτων του», εξηγεί ο κ. Σουρβίνος, «όπως η υδροστατική πίεση, η άνωση, η θερμότητα κ.λπ., δημιουργούν μία πνευματική ανάταση καθώς επίσης συμβάλλουν στην μείωση των αισθητηριακών, την αύξηση του χρόνου προσοχής και συγκέντρωσης και άλλων καθοριστικών για την παρέμβαση τομέων. Επίσης, το υδάτινο περιβάλλον, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, αποτελεί για το συντριπτικό ποσοστό των παιδιών, έναν εξαιρετικά ενισχυτικό παράγοντα, με πληθώρα δραστηριοτήτων που καθιστούν την παρέμβαση μία ευχάριστη διαδικασία και έχουν ως αποτέλεσμα την ταχύτερη κατάκτηση δεξιοτήτων. Επιπλέον, το γεγονός πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκτός από τα οφέλη των φυσικών ιδιοτήτων του υγρού στοιχείου, διέπεται και από συγκεκριμένα πρωτόκολλα παρέμβασης/δραστηριοτήτων καθώς και από προσαρμοσμένο υλικό στο νερό, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος».

Το A.S.L.T. program παρέχεται, αποκλειστικά στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις του κλειστού κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α. σε συνεργασία με τον Σύλλογο Θεραπευτικής Κολύμβησης «Ιππόκαμπος» από τον κ. Σουρβίνο, ενώ οι υπόλοιπες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του A.S.L.T. Center από τον ίδιο και τους συνεργάτες του στη περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της Πρώτης Πιστοποίησης στο A.S.L.T program, ανακοινώθηκε και ο 2ος κύκλος Πιστοποιήσεων, τον Μάιο του 2024,στο 1ο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης στο Νερο παγκοσμίως. Τα πρώτα αλλά και μοναδικά έως σήμερα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν την αποτελεσματικότητά της λογοθεραπευτικής παρέμβασης στο νερό, αφορούν αποκλειστικά το A.S.L.T. program.

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος αναζητούν επαγγελματίες λογοθεραπευτές, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν και θα αποτελέσουν πιστοποιημένους συνεργάτες, που θα εποπτεύονται και θα έχουν τη στήριξη του. Στόχος να έχουν τη δυνατότητα παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες λογοθεραπείας στο νερό, έχοντας πλήρη κατάρτιση του προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, η πιστοποίηση θα περιλαμβάνει τους παρακάτω βασικούς τομείς (Σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, με εκπαίδευση αλλά και εξέταση σε όλους τους τομείς):

  • Εκπαίδευση προσαρμοσμένης κολύμβησης
  • Εισαγωγή και Ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων
  • Λογοθεραπευτική Παρέμβαση στο Νερό
  • Τομείς παρέμβασης
  • Πρωτόκολλα Παρέμβασης
  • Υλικό
  • Πιστοποίηση Πρώτων βοηθειών

Επιπλέον, όλοι οι πιστοποιημένοι συνεργάτες θα λάβουν το, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του υγρού στοιχείου, οπτικοποιημένο υλικό παρέμβασης το οποίο είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών του A.S.L.T. program. Το συγκεκριμένο υλικό αποτελεί και το μοναδικό υλικό του οποίου η καταλληλόλητα έχει μετρήσιμα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τη λογοθεραπευτική παρέμβαση στο νερό.

follow us on google news

Διαβάστε Επίσης

Top Stories
Άποψη
Αλεξία Σβώλου

Η ελληνική dream team για τον καρκίνο του παγκρέατος

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι σχετικά σπάνιος, καθώς καταγράφονται περίπου 7 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού, άρα στην Ελλάδα έχουμε περίπου 770 νέα περιστατικά τον χρόνο. Η χειρουργική τους αντιμετώπιση είναι δύσκολη λόγω των ιδιομορφιών του παγκρέατος που βρίσκεται πολύ κοντά σε ζωτικά αγγεία του οργανισμού. Ωστόσο ακόμα και περιστατικά που βαφτίζονται «ανεγχείρητα», μπορούν να αντιμετωπιστούν από την κορυφαία εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, που βρίσκεται στο νοσοκομείο «Μητέρα» και της οποίας ηγείται ο Χειρουργός Γρηγόρης Τσιώτος.

Σχετικά Άρθρα

Skip to content