follow us on google news

Οι ασφαλίσεις υγείας στο 10% της ιδιωτικής δαπάνης υγείας

συνέντευξη του Κυριάκου Μπαφίτη, Διευθυντή Ανάληψης Κινδύνων Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας της  ERGO (Περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing, Τεύχος Νοεμβρίου 2023)

Στην στροφή των καταναλωτών στις ασφαλίσεις υγείας, τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ασφάλιστρα, την τεχνολογία που αξιοποιείται στις ασφαλιστικές υπηρεσίες και το “κενό” όσον αφορά την πρόσβαση των κατοίκων της περιφέρειας σε δομές υγείας αναφέρεται ο κ. Κυριάκος Μπαφίτης, Διευθυντής Ανάληψης Κινδύνων Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας της ERGO.

Αυξάνονται τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές που προσανατολίζονται στις ασφαλίσεις υγείας; Ποια είναι η εκτίμησή σας για την πορεία του κλάδου την επόμενη διετία;

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ για το 2022 , παρατηρήθηκε ανοδική τάση στις ασφαλίσεις υγείας, σε σχέση με το 2021. Πιο συγκεκριμένα, τα ατομικά συμβόλαια υγείας προσέγγισαν τις 922 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 7%, ενώ τα ομαδικά συμβόλαια υγείας έφτασαν τα 6.025, σημειώνοντας αύξηση 6%. Παράλληλα, σημαντική αύξηση 9%, σημειώθηκε και στο πλήθος των ασφαλισμένων, που προσέγγισε συνολικά τα 2,6 εκατομμύρια.

Η ανάπτυξη που σημειώθηκε το 2022 στις ασφαλίσεις υγείας, αποτελεί συνέχεια της ανοδικής πορείας των προηγούμενων ετών που ακολούθησαν την περίοδο της πανδημίας, οι επιπτώσεις της οποίας έκαναν τους ανθρώπους να είναι περισσότερο ευαίσθητοι ως προς την αξία της ασφάλισης εν γένει.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα, καλύπτει περίπου το 10% της ιδιωτικής δαπάνης υγείας, αφήνοντας το υπόλοιπο 90% να καλύπτεται από τις πληρωμές των ίδιων των ασθενών, πιστεύουμε ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης και ότι οι ασφαλίσεις υγείας θα παρουσιάσουν δυναμική ανάπτυξη την επόμενη διετία, με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο της αγοράς.

Η ERGO έχει λάβει την στρατηγική απόφαση να είναι παρούσα στις εξελίξεις αυτές και έχει ήδη ενισχύσει την παρουσία της στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας, με στόχο να αναδειχθεί ηγέτης και σε αυτούς τους κλάδους ασφάλισης.

Αυξάνονται τα ασφάλιστρα και γιατί;

Η σχέση παροχών και κόστους ενός προγράμματος υγείας, αποτελεί τον κύριο παράγοντα για την επιλογή του. Εκτός από τις παροχές, τα ασφάλιστρα επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες, όπως είναι η τρέχουσα ηλικία του ασφαλισμένου, οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους ασφαλισμένους, καθώς και τα έξοδα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Στην ετήσια επέτειο του κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το ύψος των ετησίων ασφαλίστρων αναπροσαρμόζεται. Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της ηλικίας του ασφαλισμένου, που όπως είναι λογικό, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία του, αλλά και τις αυξήσεις του κόστους θεραπείας, διάγνωσης και περίθαλψης των ασθενών, των αμοιβών των ιατρών, και των φαρμάκων, παράγοντες, εκτός σφαίρας επιρροής της ασφαλιστικής εταιρείας, ενδέχεται να απαιτηθεί αύξηση των ασφαλίστρων, με σκοπό την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού προγράμματος, προς όφελος τόσο του ασφαλισμένου όσο και της εταιρείας.

Πώς η τεχνολογία και οι νέες εφαρμογές επηρεάζουν τις ασφαλιστικές υπηρεσίες; Εφαρμόζετε σαν εταιρεία καινοτομίες στον εν λόγω τομέα;

Στην ERGO κατανοούμε ότι η τεχνολογία αποτελεί μια σύγχρονη απαίτηση αλλά και πρόκληση, καθώς οι σύγχρονοι καταναλωτές αναζητούν εξατομικευμένες υπηρεσίες και καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Η τεχνολογία συμβάλλει όλο και πιο ενεργά στην πιο άμεση, προσιτή, πλήρη και αποτελεσματική, ασφαλιστική κάλυψη του πολίτη. To insurtech, είναι η λέξη κλειδί που περιγράφει το μέλλον του ασφαλιστικού κλάδου, ένα μέλλον που αλληλοεπιδρά με την τεχνολογία. Πλην των αλλαγών που επιφέρει στη λειτουργία μιας  ασφαλιστικής επιχείρησης, η τεχνολογία δίνει απεριόριστες δυνατότητες και στον ίδιο τον ασφαλισμένο και τον διαμεσολαβητή, καθιστώντας τη σχέση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλισμένου αλληλένδετη.

Μια σειρά τεχνολογιών, όπως τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, οι ψηφιακές πλατφόρμες και η τεχνητή νοημοσύνη, παρέχουν νέους τρόπους με τους οποίους οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να σχεδιάσουν, να κοστολογήσουν και να προωθήσουν υπηρεσίες και προϊόντα πολύ πιο εξειδικευμένα, πιο προσωποποιημένα και απόλυτα προσαρμοσμένα στο προφίλ του κάθε ασφαλισμένου. Τα τελευταία χρόνια η τάση αυτή παρατηρείται και στην Ελλάδα, εταιρείες να εντάσσουν στο χαρτοφυλάκιο τους αντίστοιχες υπηρεσίες και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα επεκταθεί περισσότερο στο μέλλον.

Είναι προσιτή η ασφάλιση υγείας για τον μέσο Έλληνα;

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας παρέχει στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα να έχει άμεση πρόσβαση σε φροντίδα και θεραπεία, να επιλέγει την περίθαλψή του και να απευθύνεται στους ιατρούς και τα νοσηλευτικά ιδρύματα που εμπιστεύεται.

Τα σύγχρονα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας της ERGO είναι ευέλικτα ως προς τις παροχές τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αλλά και στις οικονομικές δυνατότητες κάθε ασφαλισμένου. Οι συνεργάτες μας έχουν την δυνατότητα και την εξειδίκευση να προτείνουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις, καθώς και τη βέλτιστη σχέση κόστους – οφέλους για τον ασφαλισμένο.

Έχουν στην επαρχία και τα νησιά πρόσβαση σε ιδιωτικές μονάδες υγείας οι ασφαλισμένοι;

Είναι γεγονός ότι στην επαρχία και ιδιαίτερα στα νησιά οι ασφαλισμένοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές μονάδες υγείας. Για το λόγο αυτό και ιδίως για τα σοβαρά περιστατικά, παρέχεται μέσω των ασφαλιστηρίων συμβολαίων η δυνατότητα μεταφοράς του ασφαλισμένου σε περιοχή που διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Τα προγράμματα υγείας της ERGO καλύπτουν δαπάνες επείγουσας μεταφοράς με ασθενοφόρο ή ειδική μεταφορά με αεροπορικό μέσο και με τον τρόπο αυτό ο ασφαλισμένος καλύπτει και έξοδα τα οποία δεν εμπίπτουν στις δαπάνες νοσηλείας.

follow us on google news

Διαβάστε Επίσης

Top Stories
Άποψη
Αλεξία Σβώλου

Η ελληνική dream team για τον καρκίνο του παγκρέατος

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι σχετικά σπάνιος, καθώς καταγράφονται περίπου 7 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού, άρα στην Ελλάδα έχουμε περίπου 770 νέα περιστατικά τον χρόνο. Η χειρουργική τους αντιμετώπιση είναι δύσκολη λόγω των ιδιομορφιών του παγκρέατος που βρίσκεται πολύ κοντά σε ζωτικά αγγεία του οργανισμού. Ωστόσο ακόμα και περιστατικά που βαφτίζονται «ανεγχείρητα», μπορούν να αντιμετωπιστούν από την κορυφαία εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, που βρίσκεται στο νοσοκομείο «Μητέρα» και της οποίας ηγείται ο Χειρουργός Γρηγόρης Τσιώτος.

Σχετικά Άρθρα

Ασφάλιση Υγείας
Medly Newsroom

Νέα προϊόντα και υπηρεσίες Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας από την ERGO

Η  Ergo Ασφαλιστική, έχοντας ως στρατηγική κατεύθυνση την τοποθέτηση του πελάτη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της και αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται

Skip to content