follow us on google news

Οι θέσεις του ΙΣΑ για το νέο το Σχέδιο Νόμου του Υπ. Υγείας

Τις απόψεις του ΙΣΑ για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Τις απόψεις του ΙΣΑ για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ειδικότερα, στο υπόμνημα που κατατέθηκε διατυπώνεται η θέση του ΙΣΑ, αναφορικά με το άρθρο 7 που αφορά την ρύθμιση, για την απασχόληση ιατρών ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα. Ο ΙΣΑ ζήτησε να θεσπιστεί διάταξη, με την οποία θα δοθεί η δυνατότητα των ιατρών εκτός ΕΣΥ να εκτελούν ιατρικές, διαγνωστικές, επεμβατικές και χειρουργικές πράξεις ,εντός των νοσοκομείων και λοιπών δομών του ΕΣΥ . « Θα αναμένετο στο ίδιο αυτό νομοσχέδιο να υπάρχει και η αναφερόμενη μέλλουσα να θεσπιστεί διάταξη για την αντίστροφη παροχή δυνατότητας στους ιδιώτες ιατρούς και όχι απλώς να εξαγγέλλεται η θέσπιση εξουσιοδοτικής διάταξης στο μέλλον», επισημαίνεται.

Αναφορικά με το άρθρο 49, το οποίο δίνει τη δυνατότητα διενέργειας εμβολίων covid-19 από τους φαρμακοποιούς ο ΙΣΑ τονίζει ότι είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών καθώς «οι φαρμακοποιοί δεν είναι ιατροί δεν μπορούν να λάβουν ιστορικό, να διερευνήσουν τυχόν συννοσηρότητες και να διασφαλίσουν την ασφάλεια του ασθενή κατά τη χορήγηση του εμβολίου. Δεν προβλέπεται στα φαρμακεία ούτε καν ειδικός χώρος για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων».

Αναφορικά με το άρθρο 35 που προβλέπει την αυτεπάγγελτη άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά μελών του ΔΣ των ΙΣ και του ΠΙΣ ,ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι επιχειρείται θεμελιώδης και δομική αλλαγή σε θέματα πειθαρχικού δικαίου των ιατρών που ηθελημένα παραβλέπει τόσο ότι ο ΠΙΣ δεν έχει μέλη ιατρούς, αλλά μόνο ιατρικούς συλλόγους, όσο και ότι κάθε ιατρός υπόκειται στον πειθαρχικό έλεγχο του ΔΣ του ΙΣ στον οποίο ανήκει που είναι αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για την άσκηση σε βάρος του πειθαρχικής δίωξης. «Η ρύθμιση αυτή σαφώς αντιστρατεύεται το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου», τονίζεται στο υπόμνημα του ΙΣΑ.

Αναφορικά με το άρθρο 65 που αφορά τη νομιμοποίηση συμμετοχής εκπροσώπων ΙΣ στη ΓΣ του ΠΙΣ ακόμη και αν δεν έχουν καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι «η κατάργηση της υποχρέωσης των ΙΣ να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι αντιστρατεύεται αυτή κάθε αυτή την έννοια του σωματειακού χαρακτήρα του ΠΙΣ. Σε κανένα Σωματείο δεν θα ήταν αυτό ανεκτό»

Ειδικότερα, το υπόμνημα που κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής είναι το εξής:

Τα κύρια ζητήματα επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο : «Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας » είναι για τον ιατρικό κόσμο τα παρακάτω :

Η εισαγωγή νέας ρύθμισης όσον αφορά στην απασχόληση ιατρών ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα. (Άρθρο 7)

Η δυνατότητα αυτή είχε ήδη νομοθετηθεί με τη διάταξη του άρθρου 10 του ν. 4999/2022 και ενώ αναμένετο η έκδοση της εκεί προβλεπόμενης ΚΥΑ για την υλοποίησή της, εισάγεται νέα διάταξη νόμου.

Με τη νέα διάταξη πραγματώνεται μία ευρεία διεύρυνση τόσον όσον αφορά στα υποκείμενα, αφού πλέον συμπεριλαμβάνονται και οι ιατροί του ΕΣΥ που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα (ΚΥ), αλλά και όσον αφορά στην έκταση και το αντικείμενο απασχόλησης.

Η διάταξη του άρθρου 10 του ν. 4999/2022 προέβλεπε τη δυνατότητα για « λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου ή η παροχή ιατρικών υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής του συμβούλου, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας, έως δύο (2) φορές την εβδομάδα»,

Με τη νέα διάταξη η δυνατότητα αυτή παρέχεται πέρα του ιδιωτικού ιατρείου και προκειμένου να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής του συμβούλου ή εμπειρογνώμονος/τεχνικού συμβούλου και για θέματα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης/εποπτείας των επαγγελματιών υγείας, οργάνωσης διαλέξεων και επιστημονικών εκδηλώσεων, συγγραφής επιστημονικών άρθρων, ιατρικών ενημερώσεων υγείας για νοσολογικές οντότητες, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ή εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας (άρα και ασφαλιστικές εταιρείες), χωρίς μάλιστα τον περιορισμό των 2 φορών την εβδομάδα.

Και όλα ταύτα χωρίς αντίστοιχη πρόβλεψη για τη δυνατότητα των ιατρών εκτός ΕΣΥ να εκτελούν ιατρικές, διαγνωστικές, επεμβατικές και χειρουργικές πράξεις εντός των νοσοκομείων και λοιπών δομών του ΕΣΥ, και όχι μόνο για τη δυνατότητα των ιδιωτών «αναλαμβάνουν υπηρεσία στο δημόσιο νοσοκομείο, κυρίως εφημερίες, και ελαφρύνουν τους έχοντες μόνιμη σχέση με το ΕΣΥ». Αυτό δεν είναι ισορροπία.

για τα αντίστοιχα δικαιώματα των ιατρών μελών ΔΕΠ που αποτελούν σήμερα ένα μεγάλο τμήμα των ιατρών που στελεχώνουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

κατ΄ ευθεία αντίθεση με κάθε έννοια κράτους δικαίου και ισότητας.

Θα αναμένετο στο ίδιο αυτό νομοσχέδιο να υπάρχει και η αναφερόμενη μέλλουσα να θεσπιστεί διάταξη για την αντίστροφη παροχή δυνατότητας στους ιδιώτες ιατρούς και όχι απλώς να εξαγγέλλεται η θέσπιση εξουσιοδοτικής διάταξης στο μέλλον.

Η αυτεπάγγελτη άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά μελών του ΔΣ και ΠΣ των ΙΣ και του ΠΙΣ. (Άρθρο 35)

Παρά τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα, ότι τάχα πρόκειται περί αυτονόητης «διευκρίνισης» της ρύθμισης, πρόκειται αναμφίβολα για μία σαφή και θεμελιώδη τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 326 του ν.4512/2018, όπως εξάλλου προκύπτει από τον τίτλο του άρθρου που αναφέρεται ρητά σε τροποποίηση.

Επιχειρείται θεμελιώδης και δομική αλλαγή σε θέματα πειθαρχικού δικαίου των ιατρών.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα (σύμφωνα με το νόμο που ο ΠΙΣ συνέταξε το 2018) το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ ασκεί πειθαρχικό έλεγχο και έχει πειθαρχική εξουσία μόνο για παραπτώματα που του καταγγέλλονται και αφορούν σε μέλη των Διοικητικών ή Πειθαρχικών Συμβουλίων των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων.

Επιχειρείται μία διεύρυνση και όσον αφορά στα υποκείμενα (όσον αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. ή μελών του Α.Π.Σ.Ι.) αλλά και τη δυνατότητα και μάλιστα οποτεδήποτε (άρα χωρίς κανένα χρονικό προσδιορισμό) αλλά και ανεξαρτήτως της υποβολής καταγγελίας να εκκινήσει την πειθαρχική διαδικασία.

Πρόκειται αρχικά για δομική αλλαγή που ηθελημένα παραβλέπει τόσο ότι ο ΠΙΣ δεν έχει μέλη ιατρούς, αλλά μόνο ιατρικούς συλλόγους, όσο και ότι κάθε ιατρός υπόκειται στον πειθαρχικό έλεγχο του ΔΣ του ΙΣ στον οποίο ανήκει που είναι αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για την άσκηση σε βάρος του πειθαρχικής δίωξης. (πρβλ. σχετ. και την με αριθμ. πρωτ. 1489/15.5.2023 – ΑΔΑ 6ΤΩ0465ΦΥΟ-ΧΟΝ Απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία έγινε δεκτό ότι «….σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 4512) δεν προβλέπεται αρμοδιότητα του Δ.Σ. του ΠΙΣ για παραπομπή στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. του ΠΙΣ ή οποιουδήποτε ιατρού, η οποία αρμοδιότητα προβλέπεται για τα Δ.Σ. των κατά τόπων αρμοδίων Ιατρικών Συλλόγων.»).

Η ρύθμιση αυτή σαφώς αντιστρατεύεται το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου, τόσο υπό την έννοια ότι μπορεί να ασκηθεί νέα πειθαρχική δίωξη, ακόμη και αν έχει ήδη ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από άλλο όργανο, οπότε επίσης αντιστρατεύεται την θεμελιώδη αρχή του πειθαρχικού δικαίου και της πανανθρώπινης αρχής (βλ. ΣτΕ 206/2023) ne bis in idem αλλά και έρχεται σε αντίθεση προς την διάταξη του άρθρου 320 παρ. 12 του ν. 4512/2018, κατά την οποία «Κανένας δεν διώκεται για το ίδιο αδίκημα δεύτερη φορά, επιβάλλεται δε μόνο μία πειθαρχική ποινή. Διαφορετική νομική υπαγωγή των ίδιων περιστατικών στο πλαίσιο της ίδιας πειθαρχικής διαδικασίας δεν καθιστά την πειθαρχική διαδικασία ή δίωξη νέα».

Η νομιμοποίηση συμμετοχής εκπροσώπων ΙΣ στη ΓΣ του ΠΙΣ ακόμη και αν δεν έχουν καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές. (Άρθρο 65 παρ. 4)

Ομοίως προβληματική σε επίπεδο κράτους δικαίου, αντιστρατευόμενη τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 12Σ αλλά και το σύνολο των διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία κάθε σωματείου είναι η διάταξη του άρθρου 56 παρ. 4 του Σχ.Νόμου σύμφωνα με την οποία : «Η παρ. 8 του άρθρου 279 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της πρόβλεψης ότι ιατρικός σύλλογος δεν δικαιούται να συμμετέχει με εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αν, τριάντα (30) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένος, καταργείται.».

Ο ΠΙΣ είναι κατά νόμο ΝΠΔΔ σωματειακού χαρακτήρα με μέλη του τους ΙΣ της χώρας, στη δε ΓΣ του μετέχουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι κάθε ΙΣ. Σε κάθε σωματείο, όπως και στον ΠΙΣ η Γενική Συνέλευση των Μελών του είναι το ανώτατο όργανό του, που έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας και αποφασίζει, πλην των ζητημάτων που ορίζονται στο νόμο ή το καταστατικό και για κάθε θέμα του σωματείου που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γ. Σ. και να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη των οργάνων του σωματείου έχουν μόνο όσα μέλη είναι οικονομικώς τακτοποιημένα. Κατά πάγια δε νομολογία κάθε απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται χωρίς τη νόμιμη σύνθεση είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα.

Η κατάργηση της υποχρέωσης των ΙΣ να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι αντιστρατεύεται αυτή καθεαυτή την έννοια του σωματειακού χαρακτήρα του ΠΙΣ. Σε κανένα Σωματείο δεν θα ήταν αυτό ανεκτό.

Δυνατότητα διενέργειας εμβολίων covid-19 από τους φαρμακοποιούς. (Άρθρο 49)

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 4238/2014 (όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 4486/2017), προβλέφθηκε ότι τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φαρμακεία, μπορεί να συμμετέχουν σε δράσεις προαγωγής υγείας και πρόληψης, υπό την εποπτεία της οικείας Δ.Υ.Πε…» και στη συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 1 του ν. 4600/2019 και της Υ.Α. Γ5α/Γ.Π.οικ.49734/2.7.2019 επετράπει ο εποχιακός εμβολιασμός στα φαρμακεία και η χορήγηση αντιτετανικού ορού.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευρύνεται η δυνατότητα και για την εκτέλεση εμβολιασμών κατά του covid-19 και μάλιστα επ΄ αμοιβή.

Αυτό είναι απαράδεκτο, επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών και ακόμη πιο απαράδεκτο ο χαρακτηρισμό των φαρμακείων ως Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Οι φαρμακοποιοί δεν είναι ιατροί δεν μπορούν να λάβουν ιστορικό, να διερευνήσουν τυχόν συννοσηρότητες και να διασφαλίσουν την ασφάλεια του ασθενή κατά τη χορήγηση του εμβολίου. Δεν προβλέπεται στα φαρμακεία ούτε καν ειδικός χώρος για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων.

follow us on google news

Διαβάστε Επίσης

Top Stories
Άποψη
Αλεξία Σβώλου

Πρωταθλητές οι έφηβοι μας στην παχυσαρκία, την έλλειψη άσκησης και την ανθυγιεινή διατροφή, όπως δείχνει νέα έρευνα

Κακά μαντάτα φέρνει η νέα έρευνα του ΠΟΥ, σε συνεργασία με το ΕΠΙΨΥ για την υγεία των εφήβων, με την Ελλάδα να είναι 2η στην παχυσαρκία των 15χρονων εφήβων, 40η στις 44 χώρες στην έλλειψη άσκησης και στην 4η χαμηλότερη θέση στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών.

Σχετικά Άρθρα

Πολιτική Υγείας
Medly Newsroom

ΙΣΑ: Αιφνιδιαστική η απόφαση για την έναρξη ειδικότητας 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφορικά με την A1β/Γ.Π. οικ.25299/2024 απόφαση με θέμα«Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Εθνική Επιτροπή Επιλογής για έναρξη Ειδικότητας, τουΚεντρικού Συμβουλίου Υγείας

Skip to content